LogoBhowanipur Swadhin Sangha Durga Puja4A,Mahesh Chowdhury Lane, KolkataZone: South Kolkata