Connection failedSQLSTATE[08001]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [1326]. Durga Aarti | Indian Festival Diary
Quick Links

Disclaimer Privacy Policy

maa durga

Durga Aarti

Celebrate Puja | Durga Aarti

Durga Aarti

|| 1 ||

Jai ambe gaurii maiyaa
Jai shyaamaa gaurii Nishadina tumako dhyaavata,
Hari brahma shivajii

|| 2 ||

Maanga sinduura viraajata
Tiko mriga madako Ujjvalase dauu nainaa
Chandravana niiko

|| 3 ||

Kanaka samaana kalevara
Raktaambara raaje Raktapushpa galamaalaa
Kanthahaara saaje

|| 4 ||

Kehari vaahana raajata
Khadaga khappara dhaari Sura nara munijana sevata
Tinake dukha haari

|| 5 ||

Kaanana kunadala shobhita
Naasaagre motii Kotika chandra divaakara
Sam raajata jyotii

|| 6 ||

Shumbha nishumbha bidaare
Mahishaasura ghaatii Dhuumra vilochana nainaa
Nishadina madamaatii

|| 7 ||

Brahmaanii rudraanii
Tuma kamalaa raanii Aagama-nigama bakhaanii
Tuma shiva pataraanii

|| 8 ||

Chausatha yoginii gaavata
Nritya karata bhairon Baajata taala mridanga
Aura baajata damaruu

|| 9 ||

Tuma ho jaga kii maataa
Tuma hii ho bhartaa Bhaktana kii dukha hartaa
Sukha sampati kartaa

|| 10 ||

Bhujaa chaara ati shobhita
Vara mudraa dhaarii Manavaanchita phala paavata
Sevata nara naarii

|| 11 ||

Kanchana thaala viraajata
Agaru kapuura baatii Bhaalaketu mein raajata
Kotiratana jyoti

Also read Meaning of Durga Aarti