LogoBhowanipur Swadhin Sangha Durga Puja 20194A,Mahesh Chowdhury Lane, KolkataZone: South Kolkata