LogoBhowanipur Muktadal Durga Puja37/A, Kalighat Road, Bhowanipur, KolkataZone: South Kolkata