LogoBhowanipur Muktadal Durga Puja 201937/A, Kalighat Road, Bhowanipur, KolkataZone: South Kolkata