LogoBhowanipur 75 Palli Durga Puja1/1C, Debendra Ghosh Road, Bhowanipur, KolkataZone: South Kolkata