LogoBhowanipur 75 Palli Durga Puja 20191/1C, Debendra Ghosh Road, Bhowanipur, KolkataZone: South Kolkata