LogoBaghbazar Palli Puja O Pradarshani 201916, Lakshmi Dutta Lane, Baghbazar, KolkataZone: North Kolkata