Logo95 Pally Jodhpur Park Durga Puja70 A Rahim Ostagar Road, KolkataZone: South Kolkata