Logo95 Pally Jodhpur Park Durga Puja 201970 A Rahim Ostagar Road, KolkataZone: South Kolkata