LogoDum Dum Park Bharat Chakra Durga Puja 2017Tank No. 2, Dum Dum Park, KolkataZone: North Kolkata