LogoBeltala Sarbojanin Durgotsab 20194/64b, Vidyasagar Upanibesh, KolkataZone: South Kolkata