LogoBeleghata Sarkar Bazar Vivekananda Sangha Durga Puja 201997, K.G. Bose Sarani, KolkataZone: East Kolkata