LogoBansdroni Shanti SanghaVidyasagar Park, Pirpukur Road, KolkataZone: South 24 Parganas