LogoBangur Park Durgotsav CommitteeBangur Park 4th Lane, Rishra, HooghlyZone: Hooghly