Logo31 Pally Sadharan Durgotsab Samity5/3F, Raja Manindra Road, Paikpara, KolkataZone: North Kolkata