Logo22 Palli SarodotsavSubhash Udyan Northern Park, Bhawanipur, KolkataZone: South Kolkata